Cup Tasting

Cup Tasting je vlastně jakýsi typ soutěže, kdy účastník této soutěže ochutnává z osmi trojic kávy. Káva je připravena na Cupping – je to obdoba českého turka, kdy je káva na hrubo namleta a zalita horkou vodou.V trojici je vždy jedna káva jiná a dvě stejné. Úkolem je vyřadit jeden vzorek z trojice, který je jiný, než dva zbylé. Vítězí ten, koku se podaří vyřadit co nejvíce vzorků správně za co nejkratší čas.