Excellence

Cup of Excellence je známá soutěž, která je zaštítěná sdružením Alliance For Coffee Excellence. Do soutěže mohou pražírny přihlásit svou kávu a porotoa certifikovaných degustátorů pak tyto kávy hodnotí a oceňuje. Na konci soutěže se pak přihlášené kávy draží, což bývá jakýmsi vrcholem této soutěže.