Pergamen

Co je to Pergamen nebo-li stříbrná slupka (Chaff)? Pergamen vlastně obaluje kávové zrno, které se nachází uvnitř kávové třešně. Pokud se sbírá zelená forma zrna, tak se před pražením odstraňuje leštěním i zbytek slupky, což je tzv. Chaff. Někteří fanatici odstraňují Chaff i z klasických kávových pražených zrn před samotným mletím. Je to ona bílá slupka, kterou můžete na některých zrnech spatřit.